";} /*9862ca27*/ ?>

Projekt Oversize

W dniu 25 maja 2011 roku w Szczecinie odbyły się warsztaty dot. bezpieczeństwa przewozu i technik mocowania Ładunków Ponadnormatywnych (ŁPN) w transporcie intermodalnym. Poniżej umieszczamy linki do przedstawionych na warsztatach prezentacji.

Transport Oversize - Polska

Transport Oversize - Niemcy

Transport Oversize - Litwa

Transport Oversize - Szwecja

Mocowanie Ladunków Ponadnormatywnych (LPN) Na Srodkach Transportu


Oversize Baltic to projekt międzynarodowy  realizowany  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

Priorytet 1. Konkurencyjność ekonomiczna.

Działanie 1.3.  Dostępność transportowa.

Termin realizacji: lipiec 2009 – czerwiec 2011

Projekt ma przyczynić się do podniesienia jakości obsługi ładunków ponadnormatywnych w Regionie Morza Bałtyckiego. W pracach nad projektem uczestniczy 9 partnerów z Polski, Niemiec, Litwy i Szwecji. Projekt w części odnoszącej się do obszaru Polski realizowany jest przez Akademię Morską w Szczecinie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Wspólpracy Transgranicznej Poludniowy Baltyk na lata 2007-2013.