";} /*9862ca27*/ ?>

Artykuły i Referaty

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami napisanymi przez członków zespołu i przedstawianymi na konferencjach i w czasopismach.

 1. Galor W., Galor A., (2010),Transport ladunków ponadgabarytowych- wybrane zagadnienia.Drogi -lądowe, powietrzne, wodne, nr 1/2010 (21), ISSN 1899-0150 (str. 76-83).
 2. Galor A., Galor W., (2010), Problemy przewozników ladunków ponadgabarytowych (LPN) w Polsce, Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji”, Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie, (str. 10).
 3. Galor W., Wolnowska A., (2010), Wybrane aspekty transportu drogowego i kolejowego ladunków ponadnormatywnych w regionie Morza Baltyckiego, Logistyka nr 2/2010, ISBN 978-83-7351-362-4. (kwiecień) VII Konferencja Naukowo-Techniczna Logitrans 2010, Szczyrk 2010.
 4. Galor W., Galor A., (2010), Problematyka krajowego transportu ladunków ponadnormatywnych w aspekcie przewozów w regionie poludniowego Baltyku, Logistyka nr 2/2010, ISBN 978-83-7351-362-4.(kwiecień). VII Konferencja Naukowo-Techniczna Logitrans 2010, Szczyrk 2010.
 5. Galor W., Wiśnicki B., (2010), Uwarunkowania przewozu ladunków pojazdami niestandardowymi w Europie, Logistyka nr 2/2010, ISBN 978-83-7351-362-4.(kwiecień). VII Konferencja Naukowo-Techniczna Logitrans 2010, Szczyrk 2010.
 6. Jóźwiak Z., Bednarz D. (2010), Logistyczne uwarunkowania w miedzynarodowym transporcie ladunków ponadnormatywnych. Logistyka nr 2/2010. XIII Konferencja Logistyki Stosowanej - Total Logistic Management. Zakopane 2009.
 7. Wolnowska A., (2010), PRZEPLYW INFORMACJI W TRANSPORCIE PONADNORMATYWNYM KOLEJA, VII Konferencja „Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem”, Czeski Raj 2010.
 8. Jóźwiak Z., (2010), Ladunki ponadnormatywne w transporcie lotniczym, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT XXI W., Białowieża, wrzesień. Logistyka 4/2010.
 9. Jóźwiak Z., (2010), LOGISTYKA W TRANSPORCIE LADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH DROGA LOTNICZA - PROJEKT OVERSIZE BALTIC, XIV Konferencja Logistyki Stosowanej - Total Logistic Management. Zakopane 2010.
 10. Galor W., Galor A., Kryżan A., (2010), Oversize cargo in sea transport on aspect in south Baltic region, Logistyka nr 8/2010.(p.8).(grudzień). XIV Międzynarodowa Konferencja TRANSCOMP, Zakopane 2010.
 11. Galor W., Galor A., Wiśnicki B., (2010),Koncepcja korytarzy transportowych dla transportu ladunków ponadnormatywnych w regionie poludniowego Baltyku,Logistyka nr 8/2010.(p.8). (grudzień). XIV Międzynarodowa Konferencja TRANSCOMP, Zakopane 2010.
 12. Wiśnicki B., Galor A., Kujawski A., Breitsprecher M.:Poprawa efektywnosci transportu nienormatywnego obslugujacego farmy wiatrowe w Polsce. Logistyka nr 8/2010.(p.10) XIV Międzynarodowa Konferencja TRANSCOMP, Zakopane 2010.
 13. Jóźwiak Z., Kawa M., (2010), Zastosowanie nowoczesnych rozwiazan logistycznych w transporcie ladunków ponadnormatywnych. Logistyka nr 8/2009. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy logistyczne - Teoria i praktyka”. Warszawa 2009.