";} /*9862ca27*/ ?>

Cele Projektu

Główne cele projektu Oversize Baltic obejmują:

  • powstanie strategii transportu ładunków ponadnormatywnych, która podniesie atrakcyjność regionu,
  • powstanie sieci informacyjnej (informatycznej), która usprawni przewóz ładunków ponadnormatywnych w regionie południowego Bałtyku (zintegrowany punkt, w którym będzie można uzyskać zezwolenie na przejazd, dowiedzieć się o trasę przejazdu),
  • powstanie bazy danych o dostępnych trasach dla przewozów ponadnormatywnych, o istniejącej infrastrukturze transportowej i przeszkodach, co zwiększy efektywność transportu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa związanego z przewozem ładunków ponadnormatywnych,
  • poprawienie handlowej i infrastrukturalnej współpracy rozwijających się regionów, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu na globalnym rynku usług transportowych.

W wyniku realizacji projektu ma powstać pięć strategii dla transportu ponadnormatywnego: cztery regionalne dla Niemiec, Polski, Litwy i Szwecji, oraz wspólna strategia dla całego regionu Południowego Bałtyku. Ponadto ma powstać sieć informatyczna (OTIN - Oversize Transport Information Network), w ramach której będą możliwe do pozyskania informacje dotyczące przewozów, mapy możliwych tras przejazdu różnymi gałęziami transportu w regionie Południowego Bałtyku oraz możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd.